Projecten: MES

MES is een landelijk opererende niet-gouvernementele organisatie die zich richt op het ontwikkelen van de gemeenschap en het welzijn van de mensen die bij MES om hulp vragen. MES heeft naast de afdeling in Johannesburg, ook afdelingen in Kaapstad, Port Elizabeth en Kempton. Stichting Ikusasa werkt samen met MES-Johannesburg.

Stichting Ikusasa werkt samen met de maatschappelijk werkers in Hillbrow en in Soweto in het Ikusasa programma waar ongeveer 150 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar ondersteuning krijgen bij hun opleiding. De kinderen ontvangen jaarlijks aan het begin van het schooljaar schoolmaterialen en een voucher voor een schooluniform.

Daarnaast steunt Ikusasa ook andere activiteiten zoals het Jeugdwerk (kampen en uitstapjes) en het Outreach-programma (10 days of Hope-campagne).

MES wil het hart van de stad veranderen door mensen te ondersteunen een onafhankelijk, waardevol en duurzaam leven te leiden. Dit doet MES sinds de oprichting op 6 juni 1989 op verschillende manieren:

De Outreach teams werken op straat en in de daklozenopvang. Zij leggen vaak het eerste contact met de mensen en verwijzen hen door naar andere vormen van hulp binnen MES. Zij verzorgen maaltijden en delen wekelijks soep uit aan de mensen die op straat leven. MES beheert ook een aantal shelters waar mensen een aantal nachten kunnen verblijven.

MES Jeugdwerk richt zich op het weerbaar maken van de jongeren die opgroeien in het arme en criminele hart van Johannesburg. Ze doet dit door naschoolse opvang te bieden en andere activiteiten te organiseren (zoals dansklassen). Daarnaast organiseert ‘Youth enrichment’ ook kampen en uitstapjes voor de jongen van de binnenstad. De ruggengraat van dit werk wordt gevormd door de Joshua’s. Een steeds wisselend team van jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud die zich een jaar lang inzetten voor anderen.

MES beheert twee kinderdagverblijven, waar kinderen de hele dag worden opgevangen en waar ook maaltijden worden geserveerd. Voor volwassenen is er het trainingscentrum waar cursussen en trainingen worden aangeboden zodat er weer kan worden deelgenomen aan het arbeidsproces.

Tenslotte is er MES maatschappelijk werk, hier worden pleegzorg- en kinderbeschermingsdiensten aangeboden, maar ook voedselpakketten uitgedeeld, cursussen gegeven, crisiszorg geleverd en counseling verzorgd.