CTC

Projecten: CTC

Coronation Training Centre

Het Coronation Training Centre is een grote school voor kinderen met een verstandelijke beperking van ongeveer 200 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Naast een verstandelijke beperking is er vaak ook sprake van andere belemmeringen, zoals epilepsie, ADHD, autisme, cerebrale parese of Down syndroom. Ongeveer 90% van de kinderen komt uit een arme omgeving. De school kan hierdoor nauwelijks een beroep doen op de ouders van haar leerlingen en de kosten van het vervoer van de leerlingen (die vaak al verder moeten reizen en dit vanwege hun handicap ook niet zelfstandig kunnen) drukken zwaar op de begroting.

Stichting Ikusasa steunt in dit project met name de transportkosten voor de allerarmste leerlingen.  Ook bij de aankoop van een nieuwe schoolbus heeft Ikusasa al regelmatig geassisteerd door hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Het team van het CTC vindt het belangrijk dat de leerlingen niet alleen leren lezen en rekenen (ieder op zijn of haar eigen niveau), maar ook dat de kinderen praktische vaardigheden krijgen aangeleerd, zoals koken, tuinieren of houtbewerken. Stichting Ikusasa heeft onder andere bijgedragen aan het opzetten van een was- en strijkproject, het houtbewerkingsproject en bij de inrichting van een kapsalon.

Stichting Ikusasa steunt gemiddeld 25 % van de leerlingen van het CTC.