Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Stichting Ikusasa legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een gift.

De namen van de sponsoren worden verstrekt aan onze samenwerkingspartner zodat zij hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Omdat wij de mogelijkheid tot persoonlijk contact belangrijk vinden, hebben de sponsorkinderen ook het recht om de naam van hun sponsor te weten. Alle andere persoonsgegevens verstrekken wij aan geen enkele andere partij. De gegevens zijn binnen het bestuur vrij toegankelijk voor ieder bestuurslid.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en het minimaal eenmaal per jaar doorsturen van informatie over uw sponsorkind of de besteding van uw gift. Incidenteel gebruiken wij uw mailadres om u te informeren over belangrijke zaken of u te herinneren aan het betalen van uw sponsorbijdrage. Voor het versturen van de Nieuwsbrief gebruiken wij het programma Mailchimp.

We nemen alleen telefonisch contact met u op, wanneer het via email niet lukt om contact te leggen.

U heeft een sponsorverklaring getekend voor het ondersteunen van uw sponsorkind gedurende zijn/haar schoolperiode. Mocht dit door omstandigheden niet langer mogelijk zijn dan u kunt zich ten allen tijde afmelden als sponsor. Stuur daarvoor een mail aan ons algemene adres: info@ikusasa.nl.

Ook voor adreswijzigingen kunt u dit mailadres gebruiken.

Stichting Ikusasa zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

 

 

Het bestuur van stichting Ikusasa

november 2020