uitdeeldag in Soweto

Geschiedenis

In 2003 ging Ria Westerbeek samen met haar man Luc op vakantie naar Zuid-Afrika onder leiding van ds. Krüger (een Zuid-Afrikaan en schipperspredikant). Ze zag daar de armoede en ziekte bij de straatkinderen in Johannesburg. Ria raakte in gesprek met een vrouw van haar leeftijd. Florence vertelde Ria dat één van haar kinderen zelfmoord wilde plegen, omdat hij geen uitzicht meer zag. Ria dacht: “Hier staan twee moeders, de één in diepe ellende, de ander met vier gezonde kinderen die allemaal hun weg gevonden hebben in de maatschappij.” Dat was het moment dat Ria besloot mensen in Soweto en Johannesburg te gaan helpen om de negatieve spiraal te doorbreken. Vanuit de overtuiging dat kinderen de toekomst van een land zijn en dat scholing de beste weg omhoog biedt begon Ria na te denken over een manier om haar wens handen en voeten te geven.

Een jaar later reisde Ria samen met Luc opnieuw naar Zuid-Afrika en is het financieel sponsorproject voor kansarme kinderen opgezet. Later omgedoopt in Stichting Ikusasa maar met nog steeds hetzelfde doel: kansarme kinderen financieel ondersteunen zodat zij wat kunnen betekenen voor hun naasten en voor hun land. Via het project kunnen mensen hier in Nederland een kind financieel adopteren, zodat het in staat is om naar school te gaan.

Inmiddels worden er jaarlijks ruim 200 kinderen geholpen in hun schoolloopbaan door sponsoring van hun schooluniform en schoolmateriaal. Er is een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen Stichting Ikusasa en MES (een welzijnsorganisatie, werkzaam in de wijk Hillbrow in Johannesburg). Ook is er  samenwerking met de pleegzorgorganisatie St. Peters en met het Coronation Training Centre.

In 2017 heeft Ria aangegeven te stoppen met haar werk voor de Stichting en heeft ze het voorzitterschap overgedragen in het vertrouwen dat het nieuwe bestuur haar levenswerk zal voortzetten. Ria heeft de afgelopen jaren met heel veel inzet en energie gewerkt aan het uitbouwen van haar levenswerk. Stichting Ikusasa heeft grote bewondering voor haar moed en doorzettingsvermogen!