Johannesburg, wachten op de schoolbus

Algemene Informatie

Stichting Ikusasa is opgericht op 4 juni 2008 met als doel kinderen in Zuid-Afrika financieel te ondersteunen bij hun opleiding.

Stichting Ikusasa is een financieel adoptieproject. Voor €150,- per jaar betaalt een Nederlandse sponsor mee aan het onderwijs voor een kind in Johannesburg. Hiervoor krijgt het kind jaarlijks een pakket met schoolspullen en een voucher voor een schooluniform. Stichting Ikusasa werkt samen met verschillende Zuid-Afrikaanse partners, waarvan MES de grootste is. MES is een niet-gouvernementele organisatie die zich richt op hulp aan de dakloze en arme bevolking in de wijk Hillbrow in Johannesburg en in Soweto.

Een andere partner is het Coronation Training Centre, een school voor kinderen met een handicap, ook gevestigd in Johannesburg. Deze leerlingen worden door onze sponsors ondersteund in het vervoer van en naar school.

Er is tenslotte ook samenwerking met de pleegzorgorganisatie St Peters Childcare. Deze organisatie richt zich op pleegzorg aan kinderen die hun ouders aan AIDS hebben verloren en/of zelf HIV hebben.

Ikusasa vindt het belangrijk om dit project zo persoonlijk mogelijk te houden en daarom zijn de contacten met de kinderen erg belangrijk. Tijdens het jaarlijkse bezoek worden scholen, kinderhuizen en maatschappelijk werkers bezocht die met ons samenwerken en vindt er overleg plaats met de medewerkers van MES die contacten hebben met de Ikusasa kinderen. Alle Ikusasa kinderen worden zoveel mogelijk persoonlijk gezien op de momenten dat de schoolmaterialen worden uitgedeeld. Terug in Nederland krijgt elke sponsor informatie over hoe het met hun sponsorkind gaat. De rest van het jaar heeft het bestuur regelmatig contact met onze contactpersoon in Zuid-Afrika.

Stichting Ikusasa

Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein

Telefoon: 06 53261696
E-mail: info@ikusasa.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Marika de Boo
Secretaris: Arina en Dianne Oorburg
Penningmeester: Wilma Pellekaan
Algemeen bestuurslid: Coos Smeding

RSIN nummer: 819553256

KvK nummer: 24437392

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. In de meeste gevallen zien de bestuursleden hiervan af. Vergoeding wordt uitsluitend betaald uit giften bestemd voor algemene middelen.

ANBI-status: de Belastingdienst heeft Stichting Ikusasa bij aanvang voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Deze ANBI is een waarborg dat de besteding van donaties en boekhouding extra goed gecontroleerd wordt. Daarnaast geeft deze ANBI de mogelijkheid om giften aan Ikusasa van de belasting af te trekken.

Arina en Dianne Oorburg

Marika de Boo
Coos Smeding
Wilma Pellekaan